НАУЧНИЦИТЕ ОТКРИЈА: ОД ЈАГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ДО ПЛАСТИКА И ТКАЕНИНА!

Научниците од Рутгерс развија катализатори кои можат да го претворат јаглеродниот диоксид (главната причина за глобалното затоплување)во пластика, ткаенини, смола и други производи.

Електрокатализаторите се првите материјали, покрај ензимите, кои можат да го претворат јаглеродниот диоксид и водата во карбонските ќелии што содржат еден, два, три или четири јаглеродни атоми со повеќе од 99 проценти ефикасност.

Два од производите создадени од истражувачите – метилглиоксал (C3) и 2,3-фурандиол (C4) – може да се користат како прекурзори за пластика, лепила и лекови. Токсичниот формалдехид може да се замени со метилглиоксал, кој е побезбеден.

“Нашиот пробив може да доведе до конверзија на јаглероден диоксид во вредни производи и суровини во хемиската и фармацевтската индустрија”, вели познатиот истражувачкиот автор Чарлс Дисмукес.

Претходно, научниците покажаа дека јаглеродниот диоксид може електрохемиски да се претвори во метанол, етанол, метан и етилен со релативно високи приноси. Но, таквото производство е неефикасно и премногу скапо да биде комерцијално изводливо – според студискиот водечки автор Карин Калвино, докторант по хемија во школата за додипломски студии “Рутгерс”.

Сепак, јаглерод диоксидот и водата можат да бидат електрохемиски претворени во широк спектар производи базирани на јаглерод, користејќи пет катализатори направени од никел и фосфор, кои се евтини и богати. Изборот на катализатор и други услови одредува колку јаглеродни атоми може да се комбинираат за да се направат молекули или дури и да генерираат подолги полимери. Во принцип, колку подолг е синџирот на јаглерод, толку е повреден производот.

Врз основа на нивните истражувања, научниците од Рутгерс изработија патенти за електрокатализаторите и формираа RenewCO₂, компанија за стартување. Следниот чекор е дознавање повеќе за основната хемиска реакција, така што може да се користи за производство на други вредни производи како што се диоли, кои се користат во полимерната индустрија, или јаглеводороди кои можат да се користат како обновливи горива. Експертите од Рутгерс дизајнираат, градат и тестираат електролизер за комерцијална употреба.

news.rutgers.edu

About

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *